Účtovný výkaz

LÚČ, spol. s r.o. Prešov (IČO: 31716385) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD101_2021297817_IR_2009_724_2010_527189.TIF