Účtovný výkaz

LÚČ, spol. s r.o. Prešov (IČO: 31716385) vykonala dňa 12.07.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Poznámky.PDF